Panda Claus 2023

Panda Claus powraca! Dzięki wsparciu naszych dzielnych pomocników Pandowego Mikołaja będziemy znowu spełniać marzenia rodzeństw dzieci chorych onkologicznie oraz tych dzieci, które niedawno straciły rodzeństwo. Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!

Zasady są bardzo proste:

  1. Aby wziąć udział w akcji dziecko musi napisać list zaadresowany do naszego Pandowego Świętego Mikołaja. Następnie, rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie akcji oraz załączają tam skan napisanego listu. Jeden rodzic ma możliwość zgłoszenia kilkorga dzieci, zgłaszając każde dziecko w osobnym formularzu. Zeskanowane listy nie mogą zawierać danych osobowych, jedynie imię oraz wiek dziecka.
  2. Wartość prezentu wskazanego w liście dla jednego dziecka nie może przekraczać 300 zł. Należy pamiętać, że prezent powinien być na tyle małogabarytowy, by można było go wysłać kurierem.
  3. W listach nie mogą znaleźć się prezenty związane z elektroniką (telefony, tablety itp.) oraz żywe zwierzęta.
  4. Zgłoszenia są przyjmowane do 22.11.2023 roku.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji diagnozy choroby nowotworowej oraz zażądania przedstawienia innych dokumentów potwierdzających słuszność zgłoszenia.
  6. Przesyłki zostaną wysłane kurierem do zgłoszonych osób do Świąt Bożego Narodzenia tj. do 24.12.2023.
  7. Zgłoszone do akcji Panda Claus listy zostaną udostępnione w mediach społecznościowych oraz na dedykowanej stronie akcji. Darczyńcy będą mieli możliwość wyboru listów, które zamierzają zrealizować.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail pandaclaus@pandateam.pl


Przyjmowanie zgłoszeń w Panda Claus 2023 została już zakończone