Hania, lat 7 miesięcy

Numer listu: 91

List zarezerwowany

Franek walczy z białaczką. Ma małą siostrę Hanię, która przez większą część ciąży walczyła z nami w szpitalu o zdrowie brata podczas leczenia intensywnego.