Regulamin

 1. Organizatorem akcji “Panda Claus” jest Fundacja Panda Team im. Michałka Tarachowicza z siedzibą w Poznaniu na ul. Bolka 8A
 2. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Akcja skierowana jest do rodzeństw dzieci onkologicznych (do 3 lat po stwierdzeniu remisji choroby) oraz dzieci, które straciły rodzeństwo (do 3 lat po śmierci rodzeństwa). Wiek zgłaszanych dzieci nie może przekraczać 18 lat.
 4. Aby wziąć udział w akcji dziecko musi napisać list zaadresowany do naszego Pandowego Świętego Mikołaja. Następnie, rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie akcji oraz załączają tam skan napisanego listu. Jeden rodzic ma możliwość zgłoszenia kilkorga dzieci, zgłaszając każde dziecko w osobnym formularzu. Zeskanowane listy nie mogą zawierać danych osobowych, jedynie imię oraz wiek dziecka.
 5. Wartość prezentu wskazanego w liście dla jednego dziecka nie może przekraczać 300 zł. Należy pamiętać, że prezent powinien być na tyle małogabarytowy, by można było go wysłać kurierem.
 6. W listach nie mogą znaleźć się prezenty związane z elektroniką (telefony, tablety itp.) oraz żywe zwierzęta.
 7. Zgłoszenia są przyjmowane do 22.11.2023 roku.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji diagnozy choroby nowotworowej oraz zażądania przedstawienia innych dokumentów potwierdzających słuszność zgłoszenia.
 9. Przesyłki zostaną wysłane kurierem do zgłoszonych osób do Świąt Bożego Narodzenia tj. do 24.12.2023.
 10. Zgłoszone do akcji Panda Claus listy zostaną udostępnione w mediach społecznościowych oraz na dedykowanej stronie akcji. Darczyńcy będą mieli możliwość wyboru listów, które zamierzają zrealizować.
 11. Darczyńca ma obowiązek dostarczyć prezent osobiście lub kurierem do siedziby fundacji na ul. Bolka 8A w Poznaniu do dnia 8.12.2023. Szczegóły oraz dokładne terminy Darczyńcy otrzymają e-mailowo na podane adresy.
 12. Uczestnicy poprzez przystąpienie do akcji wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób we wszelkich działaniach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych - bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.
 13. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację listu oraz na przekazanie Fundacji Panda Team swoich danych kontaktowych i danych do wysyłki.
 14. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie https://pandateam.pl/polityka-prywatnosci/
 15. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail pandaclaus@pandateam.pl