Zosia, lat 5

Numer listu: 8a

List zarezerwowany

Zosia jest wspaniałą 5letnią dziewczynką, która dzielnie wspierała swoją siostrą walczącą z okrutnym glejakiem. Choć rozłąka rodzinna na bardzo długie pobyty w szpitalu była ciężka i smutna to Zosia potrafiła pocieszać pozostałą rodzinkę.