Milena , lat 5

Numer listu: 101c

List zarezerwowany

Córka zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną, pod koniec leczenia chemioterapią wystąpiły powikłania wskutek czego musiała zostać przerwana chemia i leczymy teraz powikłanie jakim jest małopłytkowość odporna na leczenie. Niestety córka nie utrzymuje wystarczającej ilości płytek krwi co jest zagrożeniem jej życia.