Antek , lat 5

Numer listu: 12

List zarezerwowany

Antek ma 5 lat a jego brat Olek w 2021 roku zachorował na medulloblastome. W styczniu zakończył skojarzone leczenie onkologiczne. Obecnie pozostajemy pod kontrolą wielu specjalistów i staramy się wrócic.do normalnego życia, co nie jest łatwe z wieloma deficytami, które pozostawiła choroba i leczenie.