Natan, lat 4,5

Numer listu: 135

List zarezerwowany

Dwoje naszych dzieci - Natan i Nadia wychowują się w rodzinie w której zmarła ich siostrzyczka - Lea