Hania, lat 10

Numer listu: 30

List zarezerwowany

Hania, siostra bliźniaczka straciła brata w lutym b.r. Cieszy się na Pandowego Mikołaja, bo to taki Mikołaj, który rozumie takie dzieci jak ja...