Damian, lat 13

Numer listu: 57c

List zarezerwowany

Bierzemy udział w akcji Panda Claus ponieważ jest dla nas czymś niesamowitym i ważnym. Chodź opiera się ona na chorobie naszego syna Karola to jest radosna i niesamowita.